WikiaWas Rimbaud een beetje gek? Beslist niet, zou ik denken. Toen hij deze gedichten schreef, in 1872, was hij zeventien. Gewoon een obstinate puber, maar wel een die heel goed had opgesnoven wat er in de poëtische lucht hing, en die er, met echt puberale overmoed, van overtuigd was dat hij dat beter kon.

Je kunt je afvragen of dat ook zo was. Zijn deze gedichten inderdaad beter dan die van Verlaine en andere contemporaine dichters? In ieder geval gaat Rimbaud verder. Hij is een dichtend orakel, dat als geen ander op het ritme van woorden en regels een fascinerend mengsel bekokstooft van hoogdravende gevoelens, puberaal cynisme en spot.

De gedichten die ik heb vertaald moeten ook Rimbaud zelf behekst hebben, zoals kan worden opgemaakt uit het feit dat ze alle vijf, kennelijk uit het geheugen genoteerd, opduiken tussen de woeste orakeltaal van Une saison en enfer, dat Rimbaud in 1873 in Brussel op eigen kosten publiceerde.

Door naar de gedichten:


Zie ook wikipedia over Rimbaud